Nov 162012
 

Mange er enige om at lutefisken spises pga tilbehøret, og en liten blødme i publiseringsløsningen sin står nok Aperitif for. Macks juleøl står som nr 1 til lutefisken, det blir særs spennende da juleølet fra Mack ennå ikke er sluppet (ryktene sier rundt 1. desember). Relativt godt bruker det jo å være,  men uttrykk som inneholder ord som “bjørn”, “skinn”, etc svirrer i luften.

 Posted by on 2012-11-16 at 01:38