Dec 072012
 

Aperitif har en meget bra artikkel på dette på http://www.aperitif.no/Nyttige-verktoey/Aperitif-mener/Ny-leder-i-Journalistlaget-vurderer-aa-innskrenke-ytringsfriheten. Det er jo kanskje et poeng å frykte at noen journalister nok blir lettere forført i omtaler av alkohol pga pressesmakinger og lignende (som med absolutt alle andre produkter), men dette blir helt bak mål.

 Posted by on 2012-12-07 at 12:24