Oct 302013
 

I helgen kjørte jeg Norbryggs øldommerkurs som skal utdanne dommere som kan dømme i Norbryggs bryggekonkurranser. Ganske tunge saker:

Hensikten med kurset er å utdanne øldommere som kan dømme i Norbryggs
konkurranser i hjemmebrygging, der målet vanligvis er å brygge godt,
men også typeriktig øl. For dette har Norbrygg lager en rekke
definisjoner av de vanligste øltypene, som er øldommernes viktigste
verktøy for å rangere ølene i konkurranser.

Kurset er rettet mot personer som:
 – er interessert i øl og øltyper
 – kanskje har hjemmebrygget litt
 – pleier å smake mye forskjellig øl
 – er åpen for ulike smaker i og typer av øl
 – ønsker å sertifisere seg som øldommer hos Norbrygg
 – er villig til å delta i konkurransedømming hos Norbrygg
 
På dette kurset lærer du å:
 – kjenne de viktigste øltypene, slik de er definert av Norbrygg
 – lære å forholde deg objektivt til ølene du smaker
 – forstå prosessen for hjemmebryggkonkurranser
 – smake strukturert på øl og å trene opp smakssansen
 – bli bevisst hva vi «blir lurt» av under smaking av øl
 – gjenkjenne vanlige usmaker/feilsmaker i øl
 – kunne avgjøre om en smak er typeriktig eller -uriktig
 – kunne vurdere balansen i et øl utfra sin øltype
 – få en viss oversikt over bryggeprosessen

Kurset avsluttes med en eksempel-eksamen og følges opp med en eksamen
i øldømming januar. De som består denne eksamen i januar blir
sertifisert som øldommer i Norbrygg.

Kursmateriellet er hovedsakelig laget av Anders Christensen, men jeg har også fyllt på litt – nå er powerpointen oppe i 197 slides.

Kursdeltagerne fikk smake på ulike kommersielle eksempeløl, usmaks-sett på DMS, diacetyl, acetaldehyd, fenoler, astringens og oksidering fra Flavoractiv pluss en del hjemmebrygg med rare smaker. Det var veldig artig å forelese om dette, og folk kom fra hele landet for å delta. Det virker som deltagerne synes dette var et bra kurs i forhold til tilbakemeldingene.

…så var det bare å håpe at jeg rekker å kjøre flere kurs før jul, ventelisten i Oslo er lang.

 Posted by on 2013-10-30 at 22:41